۰۸۱-۳۲۵۴۳۴۷۴ _ ۰۹۱۸-۸۱۹۹۱۴۱
شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
اجاره شد

آپارتمان ۸۸متری طبقه اول

محوطه کلپا – ابتدای ک پیرایه – آپارتمان ۸۸متری طبقه اول


QR Code for آپارتمان ۸۸متری طبقه اول

کد ملک : ۶۵۳۹


بروز رسانی در 2 ماه پیش


چاپ آگهی







از ما بپرسید ؟