۰۸۱-۳۲۵۴۳۴۷۴ _ ۰۹۱۸-۸۱۹۹۱۴۱
شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
فروخته شد

باغ ۴۱۲ متری در خ رسالت _ انتهای خ عدالت

حصار حاج شمس علی، انتهای خ عدالت ، کوچه عدالت دهم – ورثه ای و قابلیت اخذ سند مشاع با دیگر ورثه ولیکن دارای تقسیم نامه و قولنامه توافقی محل و متراژ با دیگر وراث – فروش قولنامه ای یکدست گردیده – چسب بافت مسکونی


QR Code for باغ ۴۱۲ متری در خ رسالت _ انتهای خ عدالت

کد ملک : ۶۵۴۱


بروز رسانی در 2 ماه پیش


چاپ آگهیمشاور شما : مشاورین املاک خانه ما(سیزان)

۰۹۱۸۸۱۹۹۱۴۱ ۰۹۱۸۸۱۹۹۱۴۱ @qqshop_۹۱۴۱ ۰۸۱۳۲۵۴۳۴۷۴
از ما بپرسید ؟